Δεοντολογία

Κώδικας Δεοντολογίας

Ο κώδικας δεοντολογίας ορίζει τους κανόνες που διέπουν την επαγγελματική παροχή υπηρεσιών στους θεραπευόμενους όσο και άλλα επαγγελματικά ζητήματα. Παρακάτω μπορείτε να συνδεθείτε με τις αντίστοιχες ιστοσελίδες των επιστημονκών εταιριών και συλόγων που διέπουν την δική μου πρακτική και να ενημερωθείτε για τους κώδικες δεοντολογίας τους.

Κώδικας Δεοντολογίας Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων (ΣΕΨ)

Μετακώδικας Ηθικής Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συλλόγων Επαγγελματιών Ψυχολόγων (EFPA) 

European Association for Psychotherapy (EAP)

Ελληνική Εταιρεία Συστημικής Θεραπείας (ΕΛΕΣΥΘ)