Οικογενειακή Θεραπεία

Στην οικογενειακή θεραπεία η οικογένεια σαν σύστημα αναζητά και βρίσκει τη λύση στο πρόβλημα που την απασχολεί. Τα μέλη της οικογένειας μαθαίνουν να επικοινωνούν και να συνυπάρχουν έτσι ώστε να βοηθηθεί ένα μέλος που παρουσιάζει το πρόβλημα ή και να βοηθηθεί η οικογένεια στο σύνολό της. Μπορεί να λάβουν όλα ή και κάποια μέλη της οικογένειας μέρος σε μία συνεδρία οικογενειακής θεραπείας. Η σύνθεσή της εξαρτάται από το ίδιο το σύστημα της κάθε οικογένειας, τη φύση του ζητήματός, τις σχέσεις ανάμεσα στα μέλη, αλλά και τι θα είναι πιο βοηθητικό τη δεδομένη χρονική στιγμή για την οικογένεια.
Η οικογενειακή θεραπεία μπορεί να φανεί ιδιαίτερα χρήσιμη όταν:

  • υπάρχει έντονη δυσκολία στη σχέση μεταξύ των μελών μίας οικογένειας π.χ. μία μητέρα που βρίσκεται σε καθημερινή διαμάχη με την κόρη της.
  • ένα μέλος της οικογένειας εκφράζει ένα ψυχολογικό ή και σωματικό σύμπτωμα στο οποίο η οικογένεια καλείται να ανταποκριθεί π.χ. ο γιος είναι επιθετικός, η εμφάνιση και η διαχείριση της ασθένειας ένος μέλους της οικογένειαςfamily
  • μία μετάβαση στον κύκλο ζωής της οικογένειας, ο ερχομός ένος παιδιού, το μεγάλωμα των παιδιών, το πέρασμα στην εφηβεία, η αποχώρηση των παιδιών από το σπίτι, η απώλεια ενός μέλους
  • μια σημαντική αλλαγή στην οικογένεια όπως η απώλεια εργασίας ενός γονιού, η μετανάστευση
  • αλλαγές στη σύνθεσή της όπως το διαζύγιο των γονέων, ένας νέος γάμος κάποιου από τους γονείς, ένα παιδί που έρχεται από μια άλλη σχέση ή και γάμο

Η οικογενειακή θεραπεία είναι θεραπεία βραχείας διάρκειας, συνήθως έξι με δώδεκα συνεδρίες. Η διάρκεια της είναι μίαμιση ώρα, ενώ η συχνότητα των συναντήσεων ποικίλει από ανά δεκαπενθήμερο έως μία φορά το μήνα, ανάλογα τη φύση του ζητήματος.