Ομάδες Αυτοβελτίωσης

Το άτομο που συχνά έχει βοηθηθεί και έχει εμπιστευτεί τη διαδικασία της ατομικής ψυχοθερεπείας μπορεί να γίνει μέλος μίας θεραπευτικής ομάδας. Οι ομάδες αυτές λειτουργούν μία φορά την εβδομάδα για δύο ώρες. Έχουν συγκεκριμένη σύσταση ώστε να βοηθηθούν τα μέλη που βρίσκονται εκεί αλλά και κανόνες που διέπουν τη διαδικασία. Βασίζονται στην αρχή της εμπιστευτικότητας και του σεβασμού στη διαφορετικότητα του άλλου και προωθούν μέσα από την ασφάλεια των μελών το προχώρημά τους μέσα από την αλληλεπίδραση με τους άλλους και τη θεραπεύτρια.grouptherapy

Στην ομάδα το άτομο μαθαίνει να εκφράζεται και να ακούει, να βοηθά και να υποστηρίζει τους άλλους, να δέχεται τη βοήθεια των άλλων, να αναγνωρίζει το προχώρημά του και των άλλων και να βελτιώνεται χωρίς αυτό να είναι σε βάρος του άλλου. Καθώς η ομάδα λειτουργεί σαν μικρόκοσμος της κοινωνίας αλλά και αναπαριστά θέματα που έχει το άτομο με την οικoγένεια καταγωγής του συχνά είναι ένας πιο σύντομος δρόμος για την ανέλιξη του ατόμου. Οι ομάδες μπορεί να είναι εστιασμένες σε ένα θέμα, π.χ. ομάδες νέων μητέρων, ή ηλικακή ομάδα και φάση ζωής όπως ομάδες κοινωνικών δεξιοτήτων για παιδιά και εφήβους με αυτισμό. Τέλος οι θεραπευτικές ομάδες μπορεί να αφορούν γενικότερα την αυτοβελτίωση των μελών.