Ομάδες Κοινωνικών Δεξιοτήτων για παιδιά και εφήβους με Αυτισμό

Για τα παιδιά και τους εφήβους με αυτισμό οι κοινωνικές δεξιότητες συχνά αποτελούν πηγή άγχους. Ενώ τα παιδιά αποζητούν την παρέα των άλλων, δεν γνωρίζουν πως μπορούν να το κάνουν αυτό με τρόπο αποδεκτό και λειτουργικό. Η ασφάλεια και η σταθερότητα μίας ομάδας μπορεί να βοηθήσει σημαντικά τους ανθρώπους αυτούς στον τομέα της κοινωνικοποίησης. Οι ομάδες αυτές έχουν σαν στόχο:

  • το κάθε μέλος της να βρει το χώρο του μέσα στην ομάδαimages
  • να επικοινωνήσει τα θέματα που τον/την απασχολούν
  • να ακούσει τους άλλους
  • να συνδεθεί με τους άλλους
  • να μάθει τους κοινωνικούς κανόνες και κώδικες που διέπουν τη σχέση και να μάθει πώς μπορεί αυτό να το γενικεύσει και σε άλλα πλαίσια π.χ. οικογένεια, σχολείο, γειτονιά, εργασία.

Στις ομάδες δουλεύονται θέματα που αφορούν την καθημερινότητα των μελών που οι ίδιοι ή και οι γονείς τους φέρνουν, αλλά και την εκμάθηση δεξιοτήτων μέσα από αντίστοιχο υλικό. Οι ομάδες μπορούν για πολλούς να αποτελούν τις σταθερές φιλίες τους μέσα στο χρόνο, έναν χώρο αλληλοβοήθειας και έναν χώρο ασφάλειας και σεβασμού της διαφορετικότητας του καθενός. Συνήθως οι ομάδες αυτές ενισχύονται από την ατομική θεραπεία των μελών ανάλογα με τις εξατομικευμένες ανάγκες του κάθε μέλους.
Η συχνότητα και η διάρκεια των συναντήσεων των ομάδων εξαρτάται από τις ανάγκες των μελών. Οι γονείς ή οι κηδεμόνες των μελών ενημερώνονται σχετικά με τη θεματολογία της ομάδας και πώς μπορούν οι ίδιοι να βοηθήσουν το δικό τους παιδί να δουλέψει και να βελτιώσει τις δεξιότητες που μαθαίνονται στην ομάδα κάθε φορά. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την ψυχολόγο.