Προγράμματα Ένταξης στο σχολικό πλαίσιο

Η σύγχρονη τάση της Παιδαγωγικής για ένα σχολείο ανοικτό σε όλους τους μαθητές, ανεξάρτητα της νοητικής, γλωσσικής, σωματικής ή συναισθηματικής τους ιδιαιτερότητας, επιτρέπει σε πολλά παιδιά να έχουν την ευκαιρία να φοιτήσουν στο τυπικό σχολείο με τη βοήθεια ενός συνοδού δασκάλου. Σε περιπτώσεις που τα αρμόδια εκπαιδευτικά όργανα το συστήνουν αλλά και οι γονείς μπορούν να το υποστηρίξουν οργανώνονται και πραγματοποιούνται προγράμματα ένταξης σε όλες τις βαθμίδες της εκπαιδευτικής διαδικασίας προσχολικής και υποχρεωτικής σχολικής εκπαίδευσης.girl_apple(1)

Στόχος εδώ είναι το παιδί ή ο έφηβος να μπορέσει να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες μάθησης στο περιβάλλον ενός τυπικού σχολείου μαζί με τους συνομηλίκους του. Τα προγράμματα παράλληλης στήριξης είναι απόλυτα προσαρμοσμένα στις δυνατότητες και τις ανάγκες του κάθε παιδιού, έτσι ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί επιτυχώς στις κοινωνικές, γνωστικές και μαθησιακές απαιτήσεις του σχολείου.

Η πολύχρονη εμπειρία στο χώρο της ένταξης της ψυχολόγου σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης βοηθούν σημαντικά στη διαδικασία, ώστε να πάρει το παιδί το καλύτερο που μπορεί να λάβει. Με την συνεργασία των εκπαιδευτικών και την συνεχή επιμόρφωσή τους σε θέματα που αφορούν ειδικά το μαθητή, το παιδί καταφέρνει να λαμβάνει την εκπαίδευση που έχει ανάγκη αλλά και να βελτιώνεται συνεχώς σε πραγματικές- τυπικές μαθησιακές και κοινωνικές συνθήκες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα ένταξης επικοινωνήστε με την ψυχολόγο.