Συμβουλευτική Γονέων με Παιδιά με Ειδικές Δυσκολίες

Μία ειδική κατηγορία Συμβουλευτικής Γονέων αφορά τους γονείς με παιδιά με Ειδικές Δυσκολίες και Δυνατότητες. Η Συμβουλευτική εδώ έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς οι γονείς μπορούν και βοηθούν το παιδί τους να βελτιωθεί. Οι συνεδρίες της Συμβουλευτικής έχουν σαν στόχο να διαχειριστούν θέματα που αφορούν:

  • τη διαδικασία αλλά και την ίδια τη διάγνωση που φέρει το παιδί και τι σημαίνει αυτήLittle girl playing
  • την εκπαίδευση που είναι κατάλληλη γι αυτό
  • πρακτικούς τρόπους πώς οι γονείς οι γονείς μπορούν να βοηθήσουν το παιδί τους
  • τη σχέση μεταξύ των αδελφιών
  • το μεγάλωμα ενός παιδιού με ιδιαιτερότητες
  • την αντιμετώπιση του στρες που βιώνουν οι γονείς
  • την πληροφόρηση και υποστήριξη των γονέων στον απαιτητικό ρόλο τους

Οι σύγχρονες έρευνες και η πολύχρονη εμπειρία μου στο χώρο έχει δείξει ότι η συμβολή των γονέων στην εκπαίδευση παιδιών με ιδιαιτερότητες είναι πολύ σημαντική για την βελτίωση του παιδιού τους, ενώ ταυτόχρονα ενδυναμώνει τους γονείς, τη σχέση τους και την αίσθησή τους ότι μπορούν να τα καταφέρουν σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση η οποία συχνά αποτελεί μια χρόνια κατάσταση. Βοηθητικές πολύ είναι και οι συναντήσεις με άλλους γονείς που βιώνουν ανάλογα θέματα. Οι συναντήσεις Συμβουλευτικής Γονέων πραγματοποιούνται με συχνότητα δύο με τέσσερις συνεδρίες το μήνα και δεν διαρκούν περισσότερο από μία ώρα.