Συμβουλευτική Παιδιών και Εφήβων

Η Συμβουλευτική αποτελεί μία σύντομης διάρκειας θεραπεία εστιασμένη στο πρόβλημα κάθε φορά. Εδώ, το άτομο καλείται να ανακαλύψει και να βελτιώσει τις δυνάμεις του, ώστε να αποκτήσει τις απαιτούμενες κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες για να μπορεί να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του περιβάλλοντός του. Εστιάζει στην επίλυση του προβλήματος και στη λήψη αποφάσεων. Για το λόγο αυτό και έχει συγκεκριμένο αριθμό συναντήσεων συνήθως από έξι έως δώδεκα. Η διάρκεια των συναντήσεων δεν ξεπερνά τη μία ώρα. Η Συμβουλευτική αφορά και εφαρμόζεται με παιδιά, εφήβους και ενήλικες.
Η Συμβουλευτική παρέμβαση εφαρμόζεται για να βοηθήσει το άτομο να αξιοποιήσει καλύτερα τις δυνατότητές του, αλλά και να αναζητήσει εναλλακτικές επιλογές και λύσεις σε προβλήματα όπως:

  • θέματα καριέρας, λήψη σημαντικών επαγγελματικών αποφάσεωνbullying
  • δυσκολίες επικοινωνίας με το σύντροφο, τα παιδιά
  • θέματα που αφορούν την ανατροφή των παιδιών
  • ειδικά θέματα όπως η ανατροφή ενός παιδιού με ειδικές δυσκολίες για παράδειγμα Συμβουλευτική γονέων με παιδιά με αυτισμό
  • διαζύγιο
  • διαχείριση συγκρούσεων
  • μετάβαση σε μία νέα φάση ζωής όπως ο γάμος, η γέννηση ενός παιδιού, η υιοθεσία
  • κρίσεις πανικού
  • ψυχοσωματικά συμπτώματα
  • υποστήριξη γονιμότητας