Συνεργάτες

Eπαγγελματίες υγείας, εκπαιδευτικοί και ειδικοί επιστήμονες

Η Σταυρούλα Παπαδονικολάκη συνεργάζεται και εποπτεύει, ανάλογα με τη φύση του ζητήματος, επαγγελματίες υγείας, εκπαιδευτικούς και ειδικούς επιστήμονες.