Ψυχοθεραπευτική Προσέγγιση

Συνθετικό Μοντέλο Συστημικής Θεραπείας (ΣΥΜΟΣΥΘ)

Η Οικογενειακή προσέγγιση στην ψυχοθεραπεία και τη συμβουλευτική αναπτύχθηκε στα μέσα του 20ου αιώνα μετατοπίζοντας το κέντρο βάρος από το άτομο στις σχέσεις. Το σύμτωμα έπαψε να αποτελεί ατομικό πρόβλημα και έγινε πρόβλημα της οικογένειας αλλά και του ευρήτερου συστήματος, όπως του σχολείου. Η μετατόπιση αυτή ήταν ριζοσπαστική για την εποχή της αλλά και έδειχνε το δρόμο για μία επίλυση μέσα από το ίδιο το σύστημα, την οικογένεια. Έτσι, από το άτομο- πρόβλημα περάσαμε στη θεραπεία που έρχεται μέσα από τη σχέση.

Το Συνθετικό Μοντέλο Συστημικής Θεραπείας (ΣΥΜΟΣΥΘ) που αναπτύχθηκε στο Εργαστήριο Διερευνησης Ανθρωπίνων Σχέσεων εστιάζει στις δυνάμεις και τις ιδιαιτερότητες του κάθε ατόμου, οικογένειας, συστήματος και με τη αξιοποίηση των νέων δεδομένων από τις νευροεπιστήμες δίνει έμφαση έμφαση και συνθέτει υποθέσεις και παρεμβάσεις από τις διάφορες επιμέρους σχολές της ψυχικής υγείας.