Ειδικό Παιδαγωγικό Πρόγραμμα

Το Ειδικό Παιδαγωγικό πρόγραμμα αφορά παιδιά, εφήβους αλλά και ενήλικες με:

  • μαθησιακές δυσκολίεςpaidagwgiko
  • δυσλεξία
  • ΔΕΠ-Υ
  • αναπτυξιακές διαταραχές
  • δυσκολίες προσαρμογής στο σχολικό πλαίσιο
  • επιθετική συμπεριφορά

Το πρόγραμμα αυτό συχνά έρχεται σε συνδιασμό με προγράμματα Λογοθεραπείας, Εργοθεραπείας, τη συμμετοχή του σχολικού πλαισίου, τη Συμβουλευτική Γονέων και τη συμβολή ενός Παιδοψυχιάτρου ανάλογα την περίπτωση. Το Ειδικό Παιδαγωγικό πρόγραμμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα διαταραχών και δυσκολιών. Το πρόγραμμα εξατομικεύεται ανάλογα με τις ανάγκες και τις δυνατότητες του κάθε ανθρώπου και συστήματος. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την ψυχολόγο.